Επικοινωνία

Στα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας (και μόνο!)

  1. Diaspora
  2. Mastodon
  3. Facebook
  4. Twitter
  5. nicktux @Freenode IRC
  6. nicktux@keybase.io
  7. #nicktux:matrix.org (via Riot)

ή απευθείας μέσω Email στο

nicktux [AT] ubuntu [PERIOD] com

Προσοχή! Το Email που θα λάβετε πρέπει να είναι υπογεγραμμένο με συγκεκριμένο κλειδί.


“Keep Your Mind in a Constant State of Openness”