Αναπαραγωγή Youtube playlist στον VLC

σε Ubuntu 20.04 LTS

Παρακάτω περιγράφω τη διαδικασία που ακολούθησα, μετά από κάμποσες δοκιμές, που τελικά λειτούργησε για την αναπαραγωγή μιας playlist του Youtube στον VLC. Δοκιμασμένο σε Ubuntu 20.04 LTS και VLC έκδοση 3.0.9.2

Δημιουργούμε, αν δεν υπάρχει ήδη, τη παρακάτω διαδρομή

mkdir -p .local/share/vlc/lua/playlist

Κατεβάζουμε τα δυο παρακάτω scripts και τα αποθηκεύσουμε στη παραπάνω διαδρομή.

Προσέχουμε τις επεκτάσεις, όταν αποθηκευτούν να έχουν τις σωστές επεκτάσεις, lua και luac αντίστοιχα.

Κάνουμε μια επανεκκίνηση τον VLC και είμαστε έτοιμοι.

Πατάμε Media -> Open Network Stream και δίνουμε απευθείας τον σύνδεσμο της playlist όπως είναι.
πχ https://www.youtube.com/playlist?list=PLT98CRl2KxKEKvszPW-d4wYLo2fxEJYKe
Πρέπει να δώσουμε το URL της λίστας και όχι κάποιου βίντεο της λίστας.


Η παραπάνω λίστα είναι τυχαία. Απλά έγραψα “Ubuntu playlist” στο Youtube και ήταν από τα πρώτα αποτελέσματα.

Τα βίντεο δεν τα κάνει download αλλά φορτώνει όλα τα βίντεο/thumbnails της λίστας και τα έχουμε έτοιμα για playback.

Μπορούμε αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε τη λίστα (αρχείο με επέκταση .xspf) για να την έχουμε διαθέσιμη και τοπικά.


Until next time ... "Keep Your Mind in a Constant State of Openness"